www.barcelona.cat
titletitle
Mapa del talent Barcelona
Mapa del talent Barcelona

MapaDelTalentBarcelona

Eina que mostra com es comporta el talent de Barcelona en totes les seves dimensions; des de la seva formació, la vinculació amb els sectors econòmics, distingint aquells sectors estratègics destacats en la nova agenda econòmica Green Deal, fins els moviments amb altres ciutats, en base a les dades que ha proporcionat aquest talent a la xarxa professional LinkedIn.

Amb la col·laboració de

Com hem calculat aquestes dades? Comprova la metodologia aquí.

Què hi trobaràs al mapa del talent?

El cicle de vida del talent

01

Generació

L’eix de generació del talent mostra les formacions que han estat escollides pel talent de Barcelona, així com la contribució dels centres educatius de la ciutat a la generació d’aquest talent.

02

Desenvolupament

L’eix de desenvolupament del talent mostra els coneixements i competències en que aquest destaca a Barcelona. També el creixement i demanda en el mercat de treball de la ciutat, així com la distribució del talent en els principals sectors econòmics de la ciutat.

03

Atracció i retenció

L’eix d’atracció i retenció del talent mostra els moviments i la connexió dels i les professionals entre àrees metropolitanes i entre els sectors econòmics de la ciutat. S’aborden també els fluxos del talent des de diferents perspectives.

01GeneraciódeTalent

El talent de Barcelona, en què s'ha format?

Talent TotalTitulats l’últim any

Formacions més tranversals a tots els sectors

Formacions vinculades principalment a l'estratègia de negocis, la presa de decisions empresarials, la gestió de finances i la gestió de recursos humans. Es tracta de la formació amb la perspectiva més transversal als 11 sectors econòmics seleccionats, amb un pes mitjà en tots ells del 12,6%.

Formació relacionada amb l'estudi del comportament de la persona consumidora, la segmentació i investigació de mercats, la publicitat, la promoció de les vendes i la gestió de les xarxes socials. Es tracta d’una formació que dona les competències i habilitats per desenvolupar estratègies de màrqueting efectives que ajudin a impulsar el creixement i l’èxit d'una empresa o d'un producte. El pes mitjà d’aquesta formació en tots els sectors econòmics se situa al voltant del 4,4%.

La formació acadèmica de dret té com a objectiu proporcionar als i les estudiants els coneixements i les habilitats necessàries per comprendre, interpretar i aplicar les lleis i les normes jurídiques. Aquests programes d'estudis abasten diverses àrees del dret, com el dret civil, penal, constitucional, laboral i administratiu, entre d'altres. El pes mitjà d’aquesta formació en tots els sectors econòmics és del 3.4%.

El talent de Barcelona, on s’ha format?

La categoria "Altres Centres" engloba la suma de centres d'ensenyament amb menor volum de professionals formats segons la xarxa de professionals LinkedIn

Quin tipus de talent genera cada centre educatiu?

Formacions més escollides l’últim any

Formació centrada en l’aprenentatge de tècniques i estratègies de màrqueting en línia. Per tant inclou coneixements en xarxes socials, SEO, publicitat en línia, contingut digital, anàlisis de dades i altres àrees relacionades amb la promoció de productes o serveis en línia. De tot el volum de persones titulades en Màrqueting Digital, el 36,9% ho ha fet en els últims 12 mesos segons la xarxa professional LinkedIn. És la formació amb més recent titulats.

Formació que permet adquirir les habilitats necessàries per a treballar com a programadors i programadores de software o analistes de sistemes, entre altres rols relacionats amb la informàtica i la computació. De tot el volum de persones titulades en Programació informàtica, el 25,7% ho ha fet en els últims 12 mesos segons la xarxa professional LinkedIn.

Formació enfocada en l’aplicació de les tècniques i coneixements biotecnològics per al desenvolupament de productes i tecnologies en diferents àrees, com ara medicina, agricultura, indústria alimentària, entre d’altres. Inclou doncs, coneixements sobre genètica, biologia, química i tecnologies associades. De tot el volum de persones titulades en Biotecnologia, el 25,6% ho ha fet en els últims 12 mesos segons la xarxa professional LinkedIn.

01/ generació de talent

02DesenvolupamentdelTalent

El talent de Barcelona, en quins coneixements destaca?

Selecciona un coneixement al gràfic per saber-ne més.

Demanda d'anuncis de feina

Coneixements digitals més demandats el darrer any

Els coneixements en la gestió de projectes tecnològics inclouen metodologies com Agile i Waterfall, l'ús d'eines de gestió (com ProjectPlus) i lideratge d'equips tècnics, així com la gestió del risc, el control de costos i temps, i la comunicació eficaç amb les parts interessades. Aquests coneixements asseguren l'èxit en l'execució de projectes tecnològics, garantint l'entrega de resultats de qualitat en els terminis establerts. S’han publicat al voltant de 2.109 ofertes de feina a la xarxa professional LinkedIn que requerien aquests coneixements.

Coneixements que cobreixen totes les àrees (seguretat, arquitectura, desenvolupament, implementació i gestió de recursos i tècniques de monitorització) que busquen assegurar un bon funcionament i eficiència dels sistemes i aplicacions en el núvol. A Barcelona s’han registrat al voltant de 1.398 ofertes de feina a la xarxa professional LinkedIn que requerien aquest coneixement.

Llenguatge de gestió de base de dades estàndard que s’utilitza per gestionar i accedir a dades emmagatzemades en una base de dades relacional. Aquests són fonamentals per la gestió eficient i efectiva de les dades. A Barcelona, aproximadament 1.187 ofertes publicades a la xarxa professional LinkedIn sol·licitaven aquest coneixement.

El Talent de Barcelona, en quins sectors treballa?

Sector estratègicTalent TotalTalent Femení

Com ha evolucionat cada sector els darrers 6 mesos?

Sector estratègic

02/ desenvolupament del talent

03Atracció&RetenciódelTalent

El talent de Barcelona, com es mou entre sectors?

Volum total de mobiliat en cada sectorVolum de professionals que s’han desplaçat d’un sector a un altre.

El % de volum total de mobilitat s’ha calculat sobre el total de professionals que treballen a cada sector econòmic.

sectors que més atrauen el talent

Dins d’aquest sector s’engloben tots aquells àmbits professionals que utilitzen serveis tecnològics per operar o per donar serveis. Per tant, s’inclouen des de les empreses de tecnologies de la informació, comunicació i transformació digital fins a indústries de serveis digitals (seguretat digital, entreteniment i/o serveis en línia). L’últim any, un total d’aproximadament 16.700 persones s’han canviat de sector atretes pel sector digital.

El sector de Serveis Empresarials està format per diverses àrees com són la construcció, l’estratègia i operacions, la banca, els béns immobiliaris, les assegurances, el dret, la comptabilitat, els serveis financers, els recursos humans, els serveis jurídics, la seguretat i les investigacions, la selecció de personal, l’enviament de paquets i càrrega, el desenvolupament i el comerç internacional, i la gestió d'inversions entre d’altres. L’últim any, un total d’ aproximadament 13.550 persones s’han canviat de sector atretes pel sector de Serveis Empresarials.

En aquest sector hi trobem totes aquelles empreses que impulsen les tecnologies, productes o serveis relacionats amb la robotització, connexió i intel·ligència artificial aplicats a la indústria. Això inclou solucions per a l’automatització de processos, sistemes de control i monitoratge, sistemes de domòtica, sensors connectats, IoT, automatització de cadenes de subministrament, etc. L’últim any, aproximadament 12.050 persones s’han canviat de sector atretes pel sector Industria 4.0.

Sectors que més retenen el talent

Dins d’aquest sector hi trobem el conjunt d'entitats, institucions, organismes i serveis públics que tenen com a objectiu la gestió dels temes relacionats amb la gestió dels recursos públics i la implementació de les polítiques establertes pel govern, així com la provisió de serveis als ciutadans i ciutadanes. Menys de 1.700 persones han informat a LinkedIn un canvi de l’Administració Pública a un altre sector. És un dels sectors que menys professionals ha perdut.

Aquest sector es compon de totes les organitzacions i activitats que treballen per garantir el creixement econòmic de manera sostenible i duradora. Comparteixen com a objectiu el desenvolupament econòmic sostenible, mitjançant l'ús eficient de recursos i una distribució equitativa del rendiment, garantint el benestar social i la cohesió social o la conservació del medi ambient. Només un total aproximat de 1.860 persones han informat a LinkedIn un canvi des d’Economia per la sostenibilitat a un altre sector. És un dels sectors que menys professionals ha perdut.

Dins d’aquest sector s’hi inclouen les organitzacions, serveis o institucions que treballen per a la cooperació, la solidaritat i responsabilitat social. Comprèn diferents tipus d'activitats econòmiques, com ara serveis per a l'individu i la família, organització cívica i social i gestió d'organitzacions sense ànim de lucre. També s’inclouen cooperatives, associacions sense ànim de lucre, mutualitats i altres tipus d'entitats que es dediquen a la gestió de serveis socials, culturals i educatius, entre d’altres. Només un total aproximat de 2.400 persones han informat a LinkedIn un canvi d’Economia Social a un altre sector. És un dels sectors que menys professionals ha perdut.

Com es mou el talent de Barcelona?

Ràtio de professionals guanyats/perduts a Barcelona

El % de rati de professionals guanyats/perduts s’ha calculat sobre el total de professionals que s’han mogut entre Barcelona i cada ciutat.

Les ciutats millor connectades amb Barcelona en clau de talent

Entre Barcelona i Madrid és on hi ha més volum de flux de talent. La ciutat de Barcelona és magnet en els sectors de la indústria 4.0, turisme i salut. Mentre que Madrid atreu als professionals procedents de Barcelona en les indústries creatives, economia digital i economia empresarial.

La mobilitat entre Buenos Aires i Barcelona és alta, essent un balanç positiu per la ciutat de Barcelona. Els sectors economia digital, serveis empresarials i indústries creatives són els més atractius pel talent de Buenos Aires arribat a Barcelona.

La mobilitat entre Londres i Barcelona es força elevada. La ciutat de Barcelona te un balanç positiu en aquest intercanvi de talent. Els sectors de la salut i digital es tracten dels més magnet pel talent procedent de Londres.

03/ atracció i retenció del talent

Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació, i oferir continguts i serveis d’interès.

En continuar la navegació entenem que s’accepta la nostra política de cookies.