www.barcelona.cat
titletitle
Mapa del talent Barcelona
Mapa del talent Barcelona

MapaDelTalentBarcelona

Eina que mostra com es comporta el talent de Barcelona en totes les seves dimensions; des de la seva formació, la vinculació amb els sectors econòmics, distingint aquells sectors estratègics destacats en la nova agenda econòmica Green Deal, fins els moviments amb altres ciutats, en base a les dades que ha proporcionat aquest talent a la xarxa professional LinkedIn.

Amb la col·laboració de

Com hem calculat aquestes dades? Comprova la metodologia aquí.

Què hi trobaràs al mapa del talent?

El cicle de vida del talent

01

Generació

L’eix de generació del talent mostra les formacions que han estat escollides pel talent de Barcelona, així com la contribució dels centres educatius de la ciutat a la generació d’aquest talent.

02

Desenvolupament

L’eix de desenvolupament del talent mostra els coneixements i competències en que aquest destaca a Barcelona. També el creixement i demanda en el mercat de treball de la ciutat, així com la distribució del talent en els principals sectors econòmics de la ciutat.

03

Atracció i retenció

L’eix d’atracció i retenció del talent mostra els moviments i la connexió dels i les professionals entre àrees metropolitanes i entre els sectors econòmics de la ciutat. S’aborden també els fluxos del talent des de diferents perspectives.

01GeneraciódeTalent

El talent de Barcelona, en què s'ha format?

Talent TotalTitulats l’últim any

Formacions més tranversals a tots els sectors

Formacions vinculades principalment a l'estratègia de negocis, la presa de decisions empresarials i la gestió de recursos humans. Es tracta de la formació amb la perspectiva més transversal als 12 sectors econòmics seleccionats, amb un pes mitjà en tots ells del 8,1%.

Formació relacionada amb l'estudi del comportament de la persona consumidora, la segmentació i investigació de mercats, la publicitat, la promoció de les vendes i la gestió de les xarxes socials. Es tracta d’una formació que dona les competències i habilitats per desenvolupar estratègies de màrqueting efectives que ajudin a impulsar el creixement i l’èxit d'una empresa o d'un producte. El pes mitjà d’aquesta formació en tots els sectors econòmics se situa al voltant del 4,8%.

La formació acadèmica de dret té com a objectiu proporcionar als i les estudiants els coneixements i les habilitats necessàries per comprendre, interpretar i aplicar les lleis i les normes jurídiques. Aquests programes d'estudis abasten diverses àrees del dret, com el dret civil, penal, constitucional, laboral i administratiu, entre d'altres. El pes mitjà d’aquesta formació en tots els sectors econòmics és del 3,6%.

El talent de Barcelona, on s’ha format?

La categoria "Altres Centres" engloba la suma de centres d'ensenyament amb menor volum de professionals formats segons la xarxa de professionals LinkedIn

Quin tipus de talent genera cada centre educatiu?

Formacions més escollides l’últim any

Formació enfocada en l’aplicació de les tècniques i coneixements biotecnològics per al desenvolupament de productes i tecnologies en diferents àrees, com ara medicina, agricultura, indústria alimentària, entre d’altres. Inclou doncs, coneixements sobre genètica, biologia, química i tecnologies associades. De tot el volum de persones titulades en Biotecnologia, el 21,7% ho ha fet en els últims 12 mesos segons la xarxa professional LinkedIn. És la formació amb més recent titulats.

Formacions centrades en conèixer les tècniques, eines i estratègies per a gestionar i dinamitzar negocis. Cobreixen la comprensió del mercat i la gestió financera, anàlisi de consumidors, comunicació i publicitat efectiva, així com la planificació estratègica i adaptació a les noves tecnologies. Segons LinkedIn, el 20,7% de les persones titulades en aquest camp han obtingut el seu títol en els últims 12 mesos.

Aquestes disciplines acadèmiques capaciten a professionals per afrontar els desafiaments del món digital, especialitzant-se en la creació d'aplicacions web i el desenvolupament de software. Les persones titulades estan preparades per ocupar posicions com desenvolupador web, programadors de software, i analistes de sistemes, entre altres. Segons dades recents de LinkedIn, el 20,3% de les persones titulades en aquest àmbit s'han graduat en els últims 12 mesos.

01/ generació de talent

02DesenvolupamentdelTalent

El talent de Barcelona, en quins coneixements destaca?

Selecciona un coneixement al gràfic per saber-ne més.

Demanda d'anuncis de feina

Coneixements més demandats el darrer any

La capacitat analítica i la facilitat d’adaptació constitueixen competències transversals fonamentals en l'actualitat, essencials per a persones professionals de qualsevol àmbit. Aquestes habilitats permeten comprendre profundament problemàtiques complexes per a desenvolupar estratègies efectives, tot adaptant-se ràpidament als canvis i exigències del mercat de treball. L'últim any, s'han registrat 6.524 ofertes de treball en la xarxa professional LinkedIn que buscaven professionals amb aquestes aptituds, demostrant la importància i rellevància d’aquetes aptituds en els i les professionals de Barcelona.

Els coneixements en la gestió de projectes tecnològics inclouen metodologies com Agile i Waterfall, l'ús d'eines de gestió (com ProjectPlus) i lideratge d'equips tècnics, així com la gestió del risc, el control de costos i temps, planificació i comunicació eficaç amb les parts interessades. Aquests coneixements asseguren l'èxit en l'execució de projectes tecnològics, garantint l'entrega de resultats de qualitat en els terminis establerts. L’últim any, s’han publicat al voltant de 3.410 ofertes de feina a la xarxa professional LinkedIn que requerien aquests coneixements.

Les habilitats comercials en perfils tècnics de qualsevol disciplina (enginyeria, banca, béns immobles, consultoria, serveis empresarials, etc) són cada vegada més importants. Aquestes habilitats permeten establir una forta connexió amb els clients, creant una relació de confiança i compromís, que permet l’assessorament exclusiu del client en la matèria. El coneixement en la gestió de relacions amb els clients (CRM) també són claus, per a manejar grans volums de dades de manera efectiva i poder així personalitzar les experiències dels usuaris, optimitzar les estratègies de màrqueting, millorar el servei al client i incrementar les vendes. A Barcelona, aproximadament 2.129 ofertes publicades a la xarxa professional LinkedIn sol·licitaven aquest coneixement.

El Talent de Barcelona, en quins sectors treballa?

Sector estratègicTalent TotalTalent Femení

Com ha evolucionat cada sector el darrer any?

Sector estratègic

02/ desenvolupament del talent

03Atracció&RetenciódelTalent

El talent de Barcelona, com es mou entre sectors?

Volum total de mobiliat en cada sectorVolum de professionals que s’han desplaçat d’un sector a un altre.

El % de volum total de mobilitat s’ha calculat sobre el total de professionals que treballen a cada sector econòmic.

sectors que més atrauen el talent

El sector de Serveis Empresarials està format per diverses àrees com són la construcció, l’estratègia i operacions, la banca, els béns immobiliaris, les assegurances, el dret, la comptabilitat, els serveis financers, els recursos humans, els serveis jurídics, la seguretat i les investigacions, la selecció de personal, l’enviament de paquets i càrrega, el desenvolupament i el comerç internacional, i la gestió d'inversions entre d’altres. L’últim any, un total d’ aproximadament 20.037 persones s’han canviat de sector atretes pel sector de Serveis Empresarials.

Dins d’aquest sector s’engloben tots aquells àmbits professionals que utilitzen serveis tecnològics per operar o per donar serveis. Per tant, s’inclouen des de les empreses de tecnologies de la informació, comunicació i transformació digital fins, empreses i serveis d’enginyeria i indústries de serveis digitals (seguretat digital, entreteniment i/o serveis en línia). L’últim any, un total d’aproximadament 19.765 persones s’han canviat de sector atretes pel sector tecnològic.

En aquest sector hi trobem totes aquelles empreses i organitzacions dedicades a la investigació, desenvolupament i producció i distribució de serveis relacionats amb la salut humana i la biotecnologia. Això inclou serveis d’atenció sanitària, indústries farmacèutiques, laboratoris d’investigació, i equips/clíniques de diagnòstic. L’últim any, aproximadament 10.567 persones s’han canviat de sector atretes pel sector Salut i Bio.

Sectors que més retenen el talent

Aquest sector es compon de totes les organitzacions i activitats que treballen per garantir el creixement econòmic de manera sostenible i duradora. Comparteixen com a objectiu el desenvolupament econòmic sostenible, mitjançant l'ús eficient de recursos i una distribució equitativa del rendiment, garantint el benestar social i la cohesió social o la conservació del medi ambient. Només un total aproximat de 760 persones han informat a LinkedIn un canvi des d’Economia per la sostenibilitat a un altre sector. És el sector que menys professionals ha perdut.

Dins d'aquest sector s'engloben institucions acadèmiques, centres de recerca, parcs tecnològics, i empreses dedicades a la R+D (recerca i desenvolupament). Un dels objectius principals d’aquest sector és el de abordar reptes socials, econòmics o mediambientals que no es poden resoldre des d’una única perspectiva o àmbit d’actuació, així doncs en molts casos hi ha interacció i cooperació entre diferents àmbits d’actuació i sectors de l’economia de la ciutat. Només un total aproximat de 2.259 persones han informat a LinkedIn un canvi de Recerca i transferència de coneixement a un altre sector. És un dels sectors que menys professionals ha perdut.

Dins d’aquest sector hi trobem el conjunt de serveis clau per a la qualitat de vida, la salut i el benestar dels individus i famílies. Aquest sector inclou activitats com l'assistència domiciliària, assistència per a la mobilitat dels individus , suport sanitari i/o serveis de benestar i manteniment físic. Es focalitza en la millora contínua de la qualitat de vida fomentant l’autonomia de l’individu i el seu benestar integral. Menys de 2.900 persones han informat a LinkedIn un canvi del sector d’Economia de les cures a un altre sector. És un dels sectors que menys professionals ha perdut.

Com es mou el talent de Barcelona?

Ràtio de professionals guanyats/perduts a Barcelona

El % de rati de professionals guanyats/perduts s’ha calculat sobre el total de professionals que s’han mogut entre Barcelona i cada ciutat.

Les ciutats millor connectades amb Barcelona en clau de talent

Entre Barcelona i Madrid és on hi ha més volum de flux de talent. La ciutat de Barcelona és magnet en els sectors comerç, economia de les cures i turisme. Mentre que Madrid atreu als professionals procedents de Barcelona en els sectors econòmics de serveis empresarials, salut i bio o sector tecnològic.

La mobilitat entre Buenos Aires i Barcelona és alta, essent un balanç positiu per la ciutat de Barcelona. Els sectors de salut i Bio, serveis empresarials i sector tecnològic són els més atractius pel talent de Buenos Aires arribat a Barcelona.

La mobilitat entre Londres i Barcelona es força elevada. La ciutat de Barcelona te un balanç positiu en aquest intercanvi de talent. Els sectors de la salut i sector tecnològic es tracten dels més magnet pel talent procedent de Londres.

03/ atracció i retenció del talent

Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació, i oferir continguts i serveis d’interès.

En continuar la navegació entenem que s’accepta la nostra política de cookies.